Thông báo

Thông báo thi tuyển công chức năm 2024

Thứ sáu,05/07/2024
123 Lượt xem

Căn cứ Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 17/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thi tuyển công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức năm 2024 của Tỉnh ủy Quảng Nam) thông báo thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2024 gồm có 22 chỉ tiêu ở ngạch chuyên viên.
Các nội dung quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký thi tuyển, ưu tiên trong thi tuyển, xác định người trúng tuyển, nội dung thi, môn thi, hình thức thi tuyển; lệ phí đăng ký thi tuyển thực hiện theo Thông báo số 112, ngày 17/06/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam về thi tuyển công chức năm 2024. 
Quyết định tại đây 
Người đăng ký thi tuyển công chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại bộ phận tổ chức của các cơ quan, địa phương có chỉ tiêu thi tuyển công chức.
Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển: Từ 7h00 ngày 17/6/2024 đến 17h00 ngày 16/7/2024 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy và Chủ Nhật).
Thời gian thi tuyển: Vòng 1 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2024, vòng 2 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8 năm 2024.
Bình luận facebook
Có thể bạn quan tâm