Khóa học
 • Nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng - Đại học

  Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Huế phối hợp với Công ty Cổ Phần Giáo dục Nobel Việt Nam tổ chức khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giảng viên Đại học- Cao đẳng" như sau:

  Tổng khối l­ượng kiến thức: 20 tín chỉ

  Trong đó:

  • Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiều 15 tín chỉ bao gồm:
  • Khối lượng kiến thức tự chọn tối thiểu 5 tín chỉ bao gồm:


   

  Số bài học:3 tháng
  • Tối hoặc cuối tuần
   Cấp độ
  • 40
   Quy mô lớp
 • Nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên Tiếng Anh

  Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;

  I. Chương trình dành cho Giáo viên tiểu học

  - Tổng số: 35 tín chỉ trong đó:

  • Phần bắt buộc: 31 tín chỉ;
  • Phần tự chọn: 04 tín chỉ;

  Thông tin cụ thể chương trình đào tạo bao gồm:

  1.  Phần bắt buộc: 31 tín chỉ;

  2. Phần tự chọn: 04 tín chỉ;

   

  Số bài học:12 tháng
  • Tối hoặc Cuối tuần
   Cấp độ
  • 40
   Quy mô lớp
 • Nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên dạy cấp 1,2,3

  ► NỘI DUNG BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

   

  ► Tổng khối l­ượng kiến thức: 35 tín chỉ

   

  Trong đó bao gồm:

  1. Phần bắt buộc (BB): 31 tín chỉ

  2. Phần tự chọn (TC) : 04 tín chỉ (học viên chọn 02 trong 07 học phần)

   

  Lưu ý: 01 tín chỉ tương đương với 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành)

   

  ► NỘI DUNG BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

   

  Chương trình gồm khối học phần chung (phần A) và khối học phần nhánh: khối học phần dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THCS, có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS (phần B) hoặc người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THPT, có nguyện vọng trở thành giáo viên THPT (phần C).

   

  ► Thời lượng chương trình

  - Khối học phần chung: 17 tín chỉ (TC).

  - Khối học phần nhánh: 17 TC nhánh THCS, 17 TC nhánh THPT.

   

  ► Khối học phần chung (phần A)

  Thời lượng: 17 tín chỉ, gồm 15 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn.

  (01 TC tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

  ► Khối học phần nhánh THCS/THPT (phần B/C)

  Khối học phần nhánh THCS (phần B) và Khối học phần nhánh THPT (phần C) có cấu trúc thống nhất và cùng thời lượng. Kí hiệu “THCS/THPT”, “B/C” mô tả sự phân nhánh.

  Thời lượng mỗi khối học phần nhánh THCS/THPT: 17 tín chỉ, gồm 09 TC lựa chọn theo môn học, 06 TC thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông và 02 TC tự chọn.

  Học phần lựa chọn theo môn học (09 TC)

  Người học có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với 01 môn học cụ thể ở trường THCS/THPT thì cần đăng ký học nhóm học phần lựa chọn tương ứng (09 TC) để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó.

  Số bài học:12 tháng
  • Tối hoặc Cuối tuần
   Cấp độ
  • 40
   Quy mô lớp
 • Nghiệp vụ sư phạm Mầm non

  Bạn yêu thích trẻ nhỏ, mong muốn được trở thành giáo viên mầm non nhưng chưa qua đào tạo, hãy tìm hiểu thông tin về khóa học ngay

   

  ► NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  • Tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học trong trường Mầm non

  • Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ trong trường Mầm non

  • Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ trong trường Mầm non

  • Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ trong trường Mầm non

  • Tổ chức chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong trường Mầm non

  • Tổ chức các hoạt động khám phá khoa học và toán cho trẻ trong trường Mầm non

  • Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non (Tổ chức hoạt động phát triển nhận thức, tình cảm xã hội và ngôn ngữ cho trẻ)

  • Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với Tiếng Anh

  • Giáo dục Hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường Mầm non

  • Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục nhà trẻ cho trẻ từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi  

  • Giáo dục trẻ tại nhà trẻ

   

  ► LIÊN HỆ NGAY

  0931.39.81.81 hoặc 0236.22.33.579 (Ms. Tâm - Phòng đào tạo) để đăng ký và được hỗ trợ tìm hiểu thông tin khóa học!

   

  Số bài học:3 tháng
  • Tối và Cuối tuần
   Cấp độ
  • 30
   Quy mô lớp
 • Nghiệp vụ Quản lý giáo dục mầm non

  Bạn là quản lý; hiệu trưởng hoặc đang có định mở trường mầm non và bạn muốn kiểm soát và phát triển trường một cách bài bản?

   

  ► MỤC TIÊU:

  • Phát triển năng lực cho CBQL trường mầm non về lãnh đạo quản lý trường học, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới văn bản và toàn diện nền giáo dục. Phát huy những giá trị của nhà trường và xã hội cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT với nhiệm vụ trung tâm là nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ công cuộc đổi mới.

  • Tăng cường năng lực lãnh đạo để CBQL trường mầm non nhận thức được sứ mạng, xây dựng được tầm nhìn, biết chọn lựa mô hình và phong cách lãnh đạo phù hợp

  • Tăng cường kiến thức, kỹ năng quản lý giáo dục để CBQL trường mầm non tự học, phát triển năng lực bản thân.

   

  ► NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

  1. Phần thứ nhất: Kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý trường mầm non.

  • Đường lối phát triển GD&ĐT

  • Lãnh đạo và quản lý

  • Quản lý hành chính Nhà nước về Giáo dục & Đào tạo

  • Quản lý nhà trường

  • Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường mầm non

  1. Phần thứ hai: Nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

   

  ► LIÊN HỆ NGAY

  0931.39.81.81 hoặc 0236.22.33.579 (Ms. Tâm - Phòng đào tạo) để đăng ký và được hỗ trợ tìm hiểu thông tin khóa học!

   

  Số bài học:2 - 2,5 tháng
  • Ngoài giờ hành chính
   Cấp độ
  • 30
   Quy mô lớp
 • NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

  Dành cho các bạn đã và sắp tham gia công tác giảng dạy tại các trường Cao đẳng, trung cấp nghề; các cơ sở dạy nghề khác...

   

  ► Mục tiêu:

  • Hình thành những kiến thức, kỹ năng sư phạm dạy nghề cơ bản cho người học để có đủ năng lực dạy trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu quả.

  • Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về tâm lý học nghề nghiệp,giáo dục học nghề nghiệp.

  • Lập kế hoạch, xác định các công việc cụ thể cho dạy nghề và giáo dục học sinh ở các cở sỏ dạy nghề.

  • Chuẩn bị và thực hiện hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu quy định.

  • Lựa chọn và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương pháp, phương tiện day học vào quá trình dạy học.

  • Soạn được các công cụ kiểm tra, biết cách đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

   

  ► Chương trình đào tạo:

  Các môn học/mô-đun bắt buộc:

  • Tâm lý học nghề nghiệp

  • Giáo dục học nghề nghiệp

  • Kỹ năng và phương pháp dạy nghề

  • Phương tiện dạy học

  • Thực tập sư phạm

  Các môn học tự chọn (chọn 2 trong số các môn học )

  • Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

  • Phát triển chương trình dạy nghề

   

  ► LIÊN HỆ NGAY

  0931.39.81.81 hoặc 0236.22.33.579 (Ms. Tâm - Phòng đào tạo) để đăng ký và được hỗ trợ tìm hiểu thông tin khóa học!

   

  Số bài học:3 tháng
  • Tối hoặc Cuối tuần
   Cấp độ
  • 20
   Quy mô lớp
 • Nghiệp vụ Báo chí

  Học nghiệp vụ báo chí tại Đà Nẵng giúp cho các "tay ngang" muốn gia nhập truyền thông nhưng chưa có văn bằng đúng chuyên ngành báo chí?

   

  ► NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  Kết thúc khóa học, học viên nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản của nghề báo, cụ thể như sau:

  • Những khái niệm cơ bản về truyền thông

  • Ngôn ngữ báo chí

  • Viết cho truyền thông

  • Kỹ năng viết tin

  • Kỹ năng phỏng vấn

  • Kỹ năng viết phóng sự

  • Lao động phóng viên

  • Nghiệp vụ biên tập

  • Báo trực tuyến, loại hình báo chí mới

  • Ảnh báo chí và kỹ năng chụp ảnh báo chí

  • Kỹ năng biên tập và thiết kế sách, báo

   

  ► LIÊN HỆ NGAY

  0931.39.81.81 hoặc 0236.22.33.579 (Ms. Tâm - Phòng đào tạo) để đăng ký và được hỗ trợ tìm hiểu thông tin khóa học!

  Số bài học:3 tháng
  • Ngoài giờ hành chính
   Cấp độ
  • 40
   Quy mô lớp
 • TIẾNG THÁI CƠ BẢN

  Mở ra cơ hội việc làm, du lịch Thái, du học Thái, thỏa mãn niềm yêu thích tiếng Thái hay xem phim Thái không cần Sub

   

  ► Mục tiêu đào tạo (Sau khi học, người học đạt được):

  • Tự giới thiệu bản thân với các thông tin cá nhân.

  • Thuộc và sử dụng tốt lượng từ vựng cơ bản về: màu sắc, chữ số, các mối quan hệ gia đình, thời gian…

  • Hiểu những gì bạn nghe thấy trong các tình huống giao tiếp đơn giản và cơ bản như: đi mua sắm, nơi công cộng và các cuộc trò chuyện ngắn.

  • Có thể hỏi ngày, giá cả, số lượng…

  • Có khả năng đánh máy tiếng Thái cơ bản.

  • Học theo giáo trình biên soạn dễ hiểu, dễ nhớ.

  • Kiến thức thực tiễn từ đội ngũ Giảng viên giảng dạy từng có thời gian dài học tập và làm việc

  • tại Thái Lan.

  ► Chương trình (lớp): Tiếng Thái cơ bản

  • Thời gian : 24 buổi/khóa, 3 buổi/tuần, 1,5h/buổi.

  ► Tên giáo trình, tài liệu giảng dạy: Sách học tiếng Thái Lan (Nguyễn Tương Lai)

  ► Giáo trình, tài liệu tham khảo : Thai for Beginners, Internet, các tài liệu từ ngôn ngữ khác…

  ► LIÊN HỆ NGAY

  0931 39 54 79 hoặc 0236.22.33.579 (Ms. Phi - Phòng đào tạo) để đăng ký và được hỗ trợ tìm hiểu thông tin khóa học!

  Số bài học:2 tháng
  • 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7
   Cấp độ
  • 7
   Quy mô lớp
 • CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B

  Học nhanh - Thi nhanh - Lấy chứng chỉ nhanh

  Thêm cơ hội việc làm hay đáp ứng nhu cầu của

  Cty - Cơ quan - Tổ chức

  Số bài học:1 tháng
  • B
   Cấp độ
  • 25
   Quy mô lớp
 • CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH C

  Học nhanh - Thi nhanh - Lấy chứng chỉ nhanh

  Thêm cơ hội việc làm hay đáp ứng nhu cầu của

  Cty - Cơ quan - Tổ chức

  Số bài học:1 tháng
  • T7, CN
   Cấp độ
  • 20
   Quy mô lớp
 • NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

  Học Lễ Tân tiền đề quan trọng, giúp các anh/chị "tiến thân" nhanh trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, mở ra cơ hội việc làm, thăng tiến.

   

  ► MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  Giúp học viên hiểu rõ được những kiến thức cơ bản, và phương pháp tổ chức thực hiện quy trình đón tiếp, phục vụ khách hàng như: khả năng thực hiện chuyên nghiệp quy trình nghiệp vụ lễ tân, tiếp thị sản phẩm, tổ chức điều hành các ca làm việc, xử lý tốt các tình huống trong giao tiếp.  Ngoài ra học viên có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi công việc nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh có hiệu quả của nhà hàng, khách sạn, nâng cao chất lượng phục vụ đối với khách hàng.

  Biết được các chính sách của Nhà nước, các quy định của ngành, nội quy của khách sạn mà nhân viên phải thực hiện.

  Cấp chứng chỉ Lễ tân theo đúng quy định của Hội dạy nghề Việt Nam.

  ► NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  • Khái niệm về ngành lễ tân khách sạn

  • Cơ cấu tổ chức & hoạt động của bộ phận lễ tân

  • Mối quan hệ giữa bộ phận Lễ Tân với các bộ phận khác

  • Kỹ năng đăng ký và nhận phòng

  • Kỹ năng dịch vụ khách hàng

  • Kỹ năng dịch vụ trả phòng

  • Kỹ năng đặt phòng trực tuyến

  • Các phương thức thanh toán và đặt cọc

  • Cung cấp các dịch vụ tại quầy thông tin và hỗ trợ hành lý

  • Kỹ năng bán hàng- quan hệ với khách hàng

  • Kỹ năng giao tiếp và xử lý phàn nàn của khách

  • Lập báo cáo

   

  ► LIÊN HỆ NGAY

  0931.39.81.81 hoặc 0236.22.33.579 (Ms. Tâm - Phòng đào tạo) để đăng ký và được hỗ trợ tìm hiểu thông tin khóa học!

   

  Số bài học:1 - 1,5 tháng
  • Ngoài giờ hành chính
   Cấp độ
  • 10
   Quy mô lớp
 • NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG

  Tất tần tật về các kiến thức, kỹ năng về nghề giúp bạn tự tin hơn trong xin việc hay nâng cao tay nghề để có mức lương tốt

   

  ► MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Biết được các công việc của bộ phận Buồng phòng trong hệ thống các khách sạn lớn nhỏ;

  • Nắm vững được quy trình dọn các loại phòng có khách, không có khách, phòng khách quan trọng trong khách sạn;

  • Hiểu được các tiêu chuẩn cần thiết của từng phần việc trong quá trình dọn phòng;

  • Biết được cách trang trí các loại phòng theo yêu cầu của khách;

  • Biết cách thực hiện các công việc vệ sinh cơ bản trong khách sạn.

  ► NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  • Tâm lý du khách & nghệ thuật giao tiếp

  • Tổng quan du lịch – khách sạn – nhà hàng

  • Lý thuyết nghiệp vụ lưu trú – Buồng phòng

  • Ôn tập và kiểm kiểm tra cuối khóa

  • Bàn giao ca

  • Quy trình phục vụ của bộ phận Buồng phòng

  • Thực hành các nghiệp vụ khác

  • Thực hành nghiệp vụ lưu trú – Buồng phòng

  • Tổ chức và hoạt động của bộ phận Buồng phòng.

  ► LIÊN HỆ NGAY

  0931.39.81.81 hoặc 0236.22.33.579 (Ms. Tâm - Phòng đào tạo) để đăng ký và được hỗ trợ tìm hiểu thông tin khóa học!

   

  Số bài học:1 - 1,5 tháng
  • Tối 3, 5, 7
   Cấp độ
  • 10
   Quy mô lớp
 • NV QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG-KHÁCH SẠN

  Đáp ứng nhu cầu nâng cấp sao khách sạn, kiểm soát cho các nhà quản lý, dùng chứng chỉ xin đi du học, xuất khẩu lao động

   

  ► NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  • Tổng quan du lịch

  • Tâm lý kỹ năng giao tiếp trong khách sạn, nhà hàng

  • Lập kế hoạch kinh doanh ẩm thực

  • Kiểm soát chi phí hoạt động khách sạn, nhà hàng

  • Nghiệp vụ lễ tân

  • Nghiệp vụ buồng phòng

  • Quản lý chiến lược phục vụ

  • Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn, nhà hàng

  • Quản trị tài chính kinh doanh khách sạn, nhà hàng

  • Quản trị nhân sự trong khách sạn, nhà hàng

   

  ► LIÊN HỆ NGAY

  0931.39.81.81 hoặc 0236.22.33.579 (Ms. Tâm - Phòng đào tạo) để đăng ký và được hỗ trợ tìm hiểu thông tin khóa học!

  Số bài học:2 - 2,5 tháng
  • Buổi tối hoặc sáng T2,T4,T6
   Cấp độ
  • 10
   Quy mô lớp
 • NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG-KHÁCH SẠN

  Giúp bạn hoàn thành tốt công việc hiện tại, tự tin phỏng vấn hay "lấn sân" sang Nhà hàng - Khách sạn cao cấp với mức lương tốt

   

  ► NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  Về kiến thức: Xác định được các mối quan hệ giữa bộ phận phục vụ ăn uống với các bộ phận khác có liên quan; trình bày được các nguyên tắc, qui trình phục vụ thức ăn, đồ uống theo các kiểu phục vụ; liệt kê được các trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu của nhà hàng; các công việc cần thiết trong nhà hàng phải được chuẩn bị trước khi phục vụ.

  Về kỹ năng: Vệ sinh các trang thiết bị, các dụng cụ ăn uống và bề mặt sàn nhà theo đúng quy trình.

  • Gấp khăn ăn và trải khăn bàn đúng tiêu chuẩn.
  • Đặt bàn ăn sáng, trưa - tối Âu, Á theo đúng tiêu chuẩn.
  • Phục vụ thức ăn trong nhà hàng và trong phòng khách theo đúng tiêu chuẩn;
  • Phục vụ đồ uống trong nhà hàng và trong phòng khách theo đúng tiêu chuẩn;
  • Ứng dụng được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn đã được học trong công việc hàng ngày.
  • Xây dựng kế hoạch phục vụ, chuẩn bị và bố trí phục vụ tiệc trong nhà hàng và tiệc bên ngoài khách sạn;

   

  ► LIÊN HỆ NGAY

  0931.39.81.81 hoặc 0236.22.33.579 (Ms. Tâm - Phòng đào tạo) để đăng ký và được hỗ trợ tìm hiểu thông tin khóa học!

  Số bài học:2 - 2,5 tháng
  • Sáng hoặc tối T2, T4, T6 và T3, T5, T7
   Cấp độ
  • 10
   Quy mô lớp
 • TIẾNG ANH LỄ TÂN

  Trang bị ngay "Tiếng anh Lễ Tân" để khỏi "lăn tăn" xin việc; "đổi việc - tăng tiền" khi gia nhập các Khách sạn - Nhà hàng cao cấp hơn

   

  ► NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  TIẾNG ANH CĂN BẢN

  • Unit 1: Getting started
  • Unit 2: People
  • Unit 3: Descriptions
  • Unit 4: Work and play
  • Unit 5: Likes and dislikes
  • Test
  • Unit 6: Daily life
  • Unit 7: Places
  • Unit 8: Entertainment
  • Unit 9: Survivors
  • Unit 10: Travel
  • Test

  2. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LỄ TÂN KHÁCH SẠN

  • Unit 1: Introductions
  • Unit 2: The check – in
  • Unit 3: The hotel bedroom
  • Unit 4: Bathroom and porter
  • Review and Test
  • Unit 5: Services in the hotel
  • Unit 6: Location of facilities
  • Unit 7: Room services
  • Unit 8: Problems and solutions
  • Review and Test
  • Unit 9: Taking bar orders
  • Unit 10: In the restaurant (1)
  • Unit 11: In the restaurant (2)
  • Review and Test
  • Unit 12: Places to visit
  • Unit 13: Enquiries
  • Unit 14: Using the phone
  • Unit 15: The check – out
  • Review and Test
  • General Review

   

  ► LIÊN HỆ NGAY

  0931.39.81.81 hoặc 0236.22.33.579 (Ms. Tâm - Phòng đào tạo) để đăng ký và được hỗ trợ tìm hiểu thông tin khóa học!

  Số bài học:2 - 2,5 tháng
  • T4, 6
   Cấp độ
  • 1
   Quy mô lớp
 • NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

  Bạn muốn có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế & nội địa? Bạn nên tìm hiểu khóa “Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch" ngay!

   

  ► NỘI DUNG KHÓA HỌC

  Phần 1: Kiến thức cơ sở

  • Địa lý Việt Nam

  • Lịch sử Việt Nam

  • Văn hóa Việt Nam

  • Lịch sử văn minh thế giới

  • Hệ thống chính trị Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch

  Phần 2: Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ

  • Tổng quan du lịch

  • Khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam

  • Tâm lý khách du lịch

  • Giao lưu văn hóa quốc tế

  • Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử trong hướng dẫn du lịch quốc tế

  • Kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn

  • Y tế du lịch

  • Xuất nhập cảnh, hàng không và lưu trú

  • Lễ tân ngoại giao

  Phần 3: Thực hành kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn

  Phần 4: Thực tế nghề nghiệp cuối khóa

  ► LIÊN HỆ NGAY

  0931.39.81.81 hoặc 0236.22.33.579 (Ms. Tâm - Phòng đào tạo) để đăng ký và được hỗ trợ tìm hiểu thông tin khóa học!

   

  Số bài học:Ôn thi ngay hoặc học 2 tháng
  • T2, 4, 6
   Cấp độ
  • 1
   Quy mô lớp
 • NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  Dành cho các bạn muốn LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP tại các công ty vừa và nhỏ trên toàn quốc.

  Theo chương trình Bồi dưỡng Nghiệp Vụ Kế toán Tổng hợp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Nội dung chương trình: 

  • Kế toán tiền mặt

  • Kế toán tiền gửi ngân hàng

  • Kế toán vật tư

  • Kế toán tiền lương và Bảo hiểm xã hội

  • Kế toán bán hàng

  • Kế toán công nợ

  • Kế khai và lập báo cáo thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN,...

  • Lập báo cáo tài chính

   

  ► LIÊN HỆ NGAY

  0931.39.81.81 hoặc 0236.22.33.579 (Ms. Tâm - Phòng đào tạo) để đăng ký và được hỗ trợ tìm hiểu thông tin khóa học!

  Số bài học:3 Tháng
  • T7, CN hoặc Tối 3, 5 , 7
   Cấp độ
  • 1
   Quy mô lớp
 • CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

  Chương trình ĐT gần tương đương với chứng chỉ A trước đây nhưng được bổ sung thêm nhiều kiến thức chuyên sâu


  Gồm 6 module: Hiểu biết về CNTT cơ bản, Sử dụng máy tính cơ bản, Xử lý văn bản cơ bản, Sử dụng bảng tính cơ bản, Sử dụng trình chiếu cơ bản, Sử dụng Internet.

  ► LIÊN HỆ NGAY

  0931.39.81.81 hoặc 0236.22.33.579 (Ms. Tâm - Phòng đào tạo) để đăng ký và được hỗ trợ tìm hiểu thông tin khóa học!

  Số bài học:1 tháng
  • 3, 5, 7
   Cấp độ
  • 25
   Quy mô lớp
 • CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

  Sở hữu chứng chỉ CNTT nâng cao mở ra cơ hội nghề nghiệp, lương thưởng, nâng ngạch, thi công chức-viên chức, xét tuyển

   

  Nội dung khóa học: 

  Học viên được chọn 3 trong 9 module để thi: Xử lý văn bản nâng cao, Sử dụng bảng tính nâng cao, Sử dụng trình chiếu nâng cao, Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Thiết kế đồ họa hai chiều, Biên tập ảnh, Biên tập trang thông tin điện tử, An toàn, bảo mật thông tin, Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.
  Hiện tại, chỉ mới có 3 module được giảng dạy cấp Chứng chỉ là Word, Excel, Powepoint nâng cao. Khung chương trình này cũng gần tương đương với Chứng chỉ B trước đây và được cập nhật thêm những kiến thức quan trọng mới phù hợp với nhu cầu ngày càng gắt gao của thị trường lao động

   

  ► LIÊN HỆ NGAY

  0931.39.81.81 hoặc 0236.22.33.579 (Ms. Tâm - Phòng đào tạo) để đăng ký và được hỗ trợ tìm hiểu thông tin khóa học!

  Số bài học:1 tháng
  • T2, 4, 6
   Cấp độ
  • 25
   Quy mô lớp
 • TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC

  Căn cứ thông báo số 1547/TB-ĐHH ngày14 tháng 01 năm 2021 về việc tuyển sinh hệ đại học theo hình thức đào tạo từ xa.

  Viện đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giáo dục Nobel Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo và cấp bằng từ xa.

   

  ► NGÀNH ĐÀO TẠO

   

  Đào tạo các ngành: Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Báo chí, Công tác xã hội, Bất động sản, Quản lý đất đai, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

  ► HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

  ► THỜI GIAN ĐÀO TẠO

   

  Ngành

  Thời gian đào tạo

  Đối tượng tuyển sinh

  Luật

  2-2,5 năm

  Đã có bằng tốt nghiệp CĐ hoặc bằng tốt nghiệp ĐH các ngành khác

  2,5 - 3 năm

  Đã có bằng tốt nghiệp TC chuyên môn phù hợp, người tốt nghiệp TC, CĐ khác ngành

  4 - 4,5 năm

  Đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

  Ngôn ngữ anh

  2 - 2,5 năm

  Đã có bằng tốt nghiệp Đại học ngành khác

  4 - 4,5 năm

  Đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

  - Luật kinh tế

  - Kế toán

  - Quản trị kinh doanh

  - Công nghệ thông tin

  - Báo chí

  - Công tác xã hội

  - Bất động sản

  - Quản lý đất đai

  - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   

  2 -2,5 năm

  Đã có bằng tốt nghiệp CĐ cùng ngành hoặc bằng tốt nghiệp Đại học khác ngành

  2,5 - 3 năm

  Đã có bằng tốt nghiệp trung cấp

  4 -4,5 năm

  Đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

   

  ► HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

   

  - Sau khi trúng tuyển, học viên được tổ chức khai giảng khóa học, nghe phổ biến quy chế và phương pháp học.

  - Học viên học tập theo hình thức E- Learning, được cung cấp các tài liệu thường xuyên thông qua hệ thống giáo trình, tài liệu, băng hình, băng tiếng anh và tài liệu E-Books trên Website của viên Đào tạo mở và công nghệ thông tin - Đại học Huế.

  - Đầu mỗi năm học, Viện đào tạo mở và công nghệ thông tun thông báo lịch trình học tập dự kiến cho từng chương trình, đề cương chi tiết, điều kiện tiên quyết của đăng kí học phần, lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra thi đối với từng học phần.

   

   
  Số bài học:Liên hệ để được tư vấn
  • Đại học
   Cấp độ
  • 1
   Quy mô lớp
 • TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG

   

  Công ty Cổ phần Giáo dục Nobel Việt Nam đối tác tuyển sinh hệ Cao đẳng từ xa:​

   

  ► NGÀNH ĐÀO TẠO

   

  Đào tạo các ngành: Dược, điều dưỡng, quản trị kinh doanh, điện tử công nghiệp, điện công nghiệp, công nghệ thông tin, hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch tiếng anh du lịch, tiếng Nhật Bản, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, Tiếng anh, Văn thư hành chính, Công nghệ kỹ thuật Ô tô.

  ► THỜI GIAN ĐÀO TẠO


   

  STT

  Nội dung

  Thời gian đào tạo

  1

  THPT - Cao đẳng

  3 năm

  2

  Trung cấp liên thông Cao đẳng, VB2 Cao đẳng

  2 năm- 2,5 năm

  ► HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

   

  - Sau khi trúng tuyển, học viên được tổ chức khai giảng khóa học, nghe phổ biến quy chế và phương pháp học.

  - Học viên học tập theo hình thức E- Learning, được cung cấp các tài liệu thường xuyên thông qua hệ thống giáo trình, tài liệu, băng hình, băng tiếng anh và tài liệu E-Books trên Website của viên trường.

  - Đầu mỗi năm học, trường sẽ thông báo lịch trình học tập dự kiến cho từng chương trình, đề cương chi tiết, điều kiện tiên quyết của đăng kí học phần, lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra thi đối với từng học phần.

  Số bài học:Liên hệ để được tư vấn
  • Cao đẳng
   Cấp độ
  • 1
   Quy mô lớp
 • TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP

  Công ty Cổ phần Giáo dục Nobel Việt Nam đối tác tuyển sinh hệ trung cấp từ xa:​

   

  ► NGÀNH ĐÀO TẠO

   

  Đào tạo các ngành: Dược, điều dưỡng, quản trị kinh doanh, điện tử công nghiệp, điện công nghiệp, công nghệ thông tin, hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch tiếng anh du lịch, tiếng Nhật Bản, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, Tiếng anh, Văn thư hành chính, Công nghệ kỹ thuật Ô tô.

   

  ► THỜI GIAN ĐÀO TẠO


   

  STT

  Nội dung

  Thời gian đào tạo

  1

  THCS - Trung cấp

  3 -3,5 năm

  2

  THPT -Trung cấp

  2 năm

  ► HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

   

  - Sau khi trúng tuyển, học viên được tổ chức khai giảng khóa học, nghe phổ biến quy chế và phương pháp học.

  - Học viên học tập theo hình thức E- Learning, được cung cấp các tài liệu thường xuyên thông qua hệ thống giáo trình, tài liệu, băng hình, băng tiếng anh và tài liệu E-Books trên Website của viên trường.

  - Đầu mỗi năm học, trường sẽ thông báo lịch trình học tập dự kiến cho từng chương trình, đề cương chi tiết, điều kiện tiên quyết của đăng kí học phần, lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra thi đối với từng học phần.

  Số bài học:Liên hệ để được tư vấn
  • Trung cấp
   Cấp độ
  • 1
   Quy mô lớp